logo

Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora
PDF Print E-mail

Na XXXIX sjednici Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka, koja je održana 31. jula 2012. godine, donesena je odluka o usvajanju šestomjesečnog obračuna poslovanja AD "Banjalučka pivara" Banja Luka za period I-IV 2012 godine sa finansijskim pokazateljima poslovanja.

 
Održana 18. Skupština akcionara
PDF Print E-mail

Osamnaesta Skupština akcionara Akcionarskog društva "Banjalućka pivara" Banja Luka održana je u zakazanom terminu, 29.06.2012. sa početkom u 10.00 časova u upravnoj zgradi "Banjalučke pivare" AD u Banjaoj Luci.

Sjednici skupštine su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 68% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 
Priznanje za najbolji korporativni portal
PDF Print E-mail

priznanje malaModernizacija znači bolja komunikacija

Veb portal Banjalučke pivare najbolji je korporativni portal u 2011. godini po izboru Banjalučke berze. Priznanje je uručeno na Sedmoj međunarodnoj konferenciji Banjalučke berze, a za Pivaru je još jedna potvrda da unapređenje poslovanja, a posebno odnosa s kupcima i javnosti, Pivaru pozicionira kao modernu kompaniju koja shvata važnost komunikacije u 21. vijeku.

 
Obavještenje o održanoj sjednici UO
PDF Print E-mail

Dana 25.05.2012. godine održana je sjednica Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka.

 
Finansijski izvještaji za prvi kvartal 2012. godine
PDF Print E-mail

Objavljujemo finansijske izvještaje Banjalučke pivare a.d. za prvi kvartal 2012. godine

 
Godišnji finansijski izvještaji za 2011. godinu
PDF Print E-mail

Objavljujemo nerevidirane godišnje finansijske izvještaje Banjalučke pivare a.d. za 2011. godinu, uz pripadajuće napomene i popratnu izjavu generalnog direktora.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next > End >>
Page 19 of 19