logo

Skupština akcionara
PDF Print E-mail

Banjalučka pivara je otvoreno akcionarsko društvo, čije akcije kotiraju na službenom berzanskom tržištu – Banjalučkoj berzi a.d.

http://www.blberza.com/v2/Pages/SecurityList.aspx?search=blpv

Osnovni kаpitаl Banjalučke pivare, upisаn u sudski registаr kod Okružnog privrednog sudа u Bаnjoj Luci, iznosi 22.300.000,00 KM, a sastoji  se od 20.775.188 običnih (redovnih) akcija i 1.524.812 prioritetne, participativno-kumulativne akcije sa nominalnom vrijednošću akcije od 1 KM.

Skupština akcionara Banjalučke pivare se redovno saziva jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine.

 

Skupština akcionara - Sazivi

Skupština akcionara - Usvojene odluke