logo

Odbor za reviziju
PDF Print E-mail

Jonathan Derry-Evans

Jonathan Derry - EvansJonathan Derry-Evans je proveo većinu svoje karijere u oblasti finansijskih usluga, kao menadžer fonda privatnog kapitala, a kasnije i kao glavni ulagač koji vodi sopstveni biznis, kompaniju Manfield Partners. Ima značajno iskustvo u industriji pića i trenutno obavlja dužnost u Odboru kompanije Spear Group Holdings, lidera na tržištu u snabdijevanju etiketama osjetljivim na pritisak globalnim proizvođačima pića i kompaniji Waverley TBS, koja je vodeća nezavisna veleprodaja pića u UK, sa prihodom od $ 500 miliona.

Jonathan je imenovan na mjesto predsjednika Odbora za reviziju Banjalučke pivare a.d. Banja Luka u aprilu 2010. godine, kada je Odbor osnovan u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Prije toga, Jonathan je obavljao dužnost predsjednika Nadzornog odbora Banjalučke pivare a.d.

Andrew Stevenson

andrewAndrew Stevenson ima preko dvadeset godina radnog iskustva, kao rukovodilac, u pivarskoj industriji na međunarodnom nivou. Radio je na nekoliko rukovodećih mjesta u kompaniji Scottish & Newcastle, što je vodeća pivarska grupa i u Ujedinjenom Kraljevstvu, a i po svom izvoznom poslovanju u cijelom svijetu.

Radio je kao direktor kompanije Baltic Beverages Holding, najuspješnije pivarske grupe u Istočnoj Evropi, i kompanije Baltika Breweries, koja je najveća pivarska kompanija u Rusiji i vlasnik najvećih pivarskih brendova u Evropi.

Andrew je stupio na dužnost u Odboru za reviziju Banjalučke pivare a.d. u junu 2010. godine.

 

Maja Trkulja

maja trkuljaMaja Trkulja, po zanimanju ovlašćeni interni revizor i diplomirani ekonomista revizije i računovodstva, rođena je 26. oktobra 1977 godine u Banjaluci. Član pivarske porodice Banjalučke pivare postaje 1. novembra 1997. godine, kada dolazi na mjesto knjigovođe. Uspješno obavljajući poslove brzo je napredovala, i radila razne poslove u sektorima računovodstva i fininasija. Odboru za internu reviziju, Maja se priključuje u junu 2016. godine, a sa sobom donosi bogato dugogodišnje iskustvo.

Maja Trkulja je ovlašćeni interni revizor registrovan u Udruženju internih revizora pod brojem 174-228 od 27. aprila 2016. godine.

 

Scott R. Baker

andrewScott R. Baker radi kao savjetnik za zajednicu institucionalnih ulagača u tzv. rizični kapital (private equity investitori), koja se fokusira na ulaganja u Srednju i Istočnu Evropu. Scott je do 2007. godine bio potpredsjednik Upravnog odbora firme Radiokomunikace a.s., češkog operatera sa monopolom nad telekomunikacijskim i emisionim objektima i postrojenjima, a njegova odgovornost je uključivala korporativno restruktuiranje, usklađivanje sa regulativom i ostala povezana pravna pitanja. Gospodin Baker je svoje zvanje diplomiranog ekonomiste i diplomiranog pravnika stekao na Univerzitetu u Sydneyu.