logo

Upravni odbor
PDF Print E-mail

Travis Willis Davis

trawisTravis Willis Davis je neizvršni član i predsjednik Upravnog odbora Banjalučke pivare a.d.

Travis je partner u Altima Partners LLP, firmi za upravljanje alternativnim ulaganjima, kojoj se pridružio 2004. godine. U sklopu Altima Partners LLP, Travis je vršio ulaganja u privatna i javna društva, u specijalne projekte u različitim privrednim sektorima, kako u razvijajućim se, tako i razvijenim tržištima.
Travis je zvanje diplomiranog ekonomiste stekao 1999. godine u London School of Economics, da bi narednih pet godina i više proveo kao dio savjetodavnog tima u sektoru investicionog bankarstva u ING Barings u Londonu, pružajući savjete kompanijama o pripajanjima i preuzimanjima društava, prikupljanju sredstava putem dokapitalizacije ili kreditiranja, korporativnom restuktuiranju i javnim emisijama hartija od vrijednosti u brojnim privrednim granama.

Travis je član odbora i predsjednik Odbora za reviziju u El Tejar Limited, društvu iz agrarnog sektora, koje posluje u Latinskoj Americi, kao i član odbora u Orion Energy Pte. Limited, društvu, koje se bavi proizvodnjom i prodajom nafte u Ekvadoru. Travis je tokom godina služio kao član upravnih odbora više društava, u koje je investirao.

Kevin Smith

kevinKevin Smith je neizvršni, nezavisni član Upravnog odbora Banjalučke pivare a.d.

Od 2008. godine, Kevin radi za kompaniju GRF Advisors – čije su aktivnosti najviše fokusirane na područje Balkana. Deset godina prije tog zaposlenja je radio u Jugoistočnoj Evropi: kao finansijski direktor za kompaniju Balkan Pharma/Actavis u Bugarskoj (1999-2003.g.), direktor za novo-kupljenu podružnicu kompanije Actavis u Turskoj (2004-05.g.), direktor novo-privatizovane Banjalučke pivare a.d. (2006.), a zatim kompanije Landmark Property Management SA. Prije toga, u periodu od 25 godina, je radio na raznim finansijskim poslovima iz oblasti farmaceutike i rudarstva u Evropi i Africi. Kevin je prvo stekao diplomu hemijskog inžinjera, a zatim diplome iz inžinjerstva, ekonomije i finansija, a takođe je i kvalifikovani računovođa u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Marcus Hannah

kevin

Marcus Hannah je neizvršni, nezavisni član Upravnog odbora Banjalučke pivare a.d.
Marcus se  kvalifikovao za advokata viših sudova Engleske i Velsa 2005. godine. Obučavao se i proveo je osam godina u "magičnom krugu", britanskih advokatskih firmi, u njihovim  kancelarijama u Londonu i Abu Dabiju, pomažući klijentima prilikom velikih komercijalnih transakcija. Marcus je takođe stekao međunarodno iskustvo u finansijama obavljajući posao u timu za  globalne kredite velike međunarodne investicijske banke. Prelaskom u u Aziju, Marcus je proveo nekoliko godina radeći u državnim investicionim fondovima i u multi-milionskoj  porodičnoj firmi, sa sjedištem u Singapuru, koja je savjetovala visokopozicionirane upravne odbore. Marcus je bio član uprave kompanija, sa imovinom u različitim sektorima, gdje  pruža strateške savjete i usredsređuje se na najbolje prakse korporativnog upravljanja. Od svog povratka u Evropu 2013. godine, Marcus se fokusirao na projekte privatnog kapitala na Balkanu i radio je kao glavni izvršni direktor jedne od najvažnijih firmi u regiji za priobalni razvoj nekretnina.

Mirjana Jovanović

mirjanaMirjana Jovanović je postala dio pivarske porodice krajem 2007. godine. Uspješno obavljajući poslove pomoćnika finansijskog direktora brzo je napredovala, da bi već polovinom 2008. godine preuzela ulogu finansijskog direktora Banjalučke pivare a.d. (direktora finansijsko-informatičkog sektora).

Sa sobom je donijela višegodišnje iskustvo iz raznih oblasti finansija (javne & korporativne finansije, investiciono bankarstvo), menadžmenta, konzaltinga, itd. Otkako je 2004. godine magistrirala poslovnu upravu (finansije, menadžment) na Vanderbilt unverzitetu, SAD, Mirjana se u slobodno vrijeme posvećuje i raznovrsnim razvojnim projektima (voditelj odjela za ekonomske odnose think tanka „Klub 2015“ iz Banje Luke, pro-bono konsultant za mala i srednja preduzeća, itd.) i predavačkim aktivnostima.

Mirjana je izvršni član i potpredsjednik Upravnog odbora Banjalučke pivare a.d. od aprila 2010. godine.