logo

Održana 18. Skupština akcionara
PDF Print E-mail

Osamnaesta Skupština akcionara Akcionarskog društva "Banjalućka pivara" Banja Luka održana je u zakazanom terminu, 29.06.2012. sa početkom u 10.00 časova u upravnoj zgradi "Banjalučke pivare" AD u Banjaoj Luci.

Sjednici skupštine su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 68% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Saopštenje o održanoj XVIII Skupštini akcionara i o usvojenim odlukama

Usvojene odluke 18. Skupštine akcionara