logo

Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora
PDF Print E-mail

Na XXXIX sjednici Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka, koja je održana 31. jula 2012. godine, donesena je odluka o usvajanju šestomjesečnog obračuna poslovanja AD "Banjalučka pivara" Banja Luka za period I-IV 2012 godine sa finansijskim pokazateljima poslovanja.

Obavjestenje o odrzanoj sjednici UO

Odluka UO o usvajanju polugodisnjeg obracuna 2012

Izjava uz nerevidirani obracun za prvo polugodiste 2012

Napomene uz nerevidirane polugodisnje finansijske izvjestaje 2012

BLPV_Q2_2012