Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora "Banjalučka pivara"

Dana 26.04.2016. godine, održana je sjednica Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka.

Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora

Odluke upravnog odbora