Obavještenje o održavanju sjednice Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka

Za četvrtak, 28. jula 2016. godine, sa početkom u 08:00 časova, zakazana je VII sjednica Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka.

Obavještenje o održavanju sjednice Upravnog odbora