Obavještenje o održanoj VII sjednici Upravnog odbora "Banjalučka pivara"

Na VII sjednici Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka, koja je održana 28. jula 2016. godine, donesena je odluka o usvajanju šestomjesečnog obračuna poslovanja AD "Banjalučka pivara" Banja Luka za period I-VI 2016. godine sa finansijskim pokazateljima poslovanja.

Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora

Izjava uz nerevidirani finansijski izvještaj za 1 polugodiste 2016. godine

Napomene uz nerevidirane finansijske izvjestaje za I-VI - 2016. godine

Odluka o usvajanju Obracuna poslovanja za period I-VI 2016.godine

Finansijski izvještaj