Obavještenje o održavanju sjednice Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka

Za petak, 28. oktobar 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, zakazana je VIII sjednica Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka.

Obavještenje o održavanju sjednice Upravnog odbora