XXIV godišnja skupština akcionara

XXIII godišnja skupština akcionara će se održati 29.05.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova, u BanjojLuci, ul. Slatinska 8, upravna zgrada „Banjalučke Pivare“.

BLPV - Poziv za XXIV godišnju skupštinu akcionara (29.05.2017)

BLPV - Skupštinske odluke