Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora "Banjalučka pivara"

Na LXXX sjednici Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka, koja je održana 28. oktobra 2015. godine, donesena je odluka o usvajanju finansijskog obračuna poslovanja AD "Banjalučka pivara" Banja Luka za periopd I - IX 2015. godine, sa finansijskim pokazateljima poslovanja.

Obavještenje o održanoj LXXX sjednici Upravnog odbora

Izjava uz nerevidirani finansijski izvještaj za treći kvartal 2015. godine

Odluka o usvajanju obračuna poslovanja za period I - IX / 2015. godine

Nerevidirani finansijski izvještaj za devet mjeseci 2015. godine