Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka

U petak, 28. aprila 2017. godine, održana je sjednica Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.  Na ovoj sjednici donesena je sljedeća odluka:

  • o usvajanju Obračuna poslovanja AD "Banjalučka pivara" Banja Luka za period I - III/2017. godine.

Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora

Oduka o usvajanju obracuna poslovanja za period I-III-2017. godine