Organi društva

Skupština akcionara

Upravni odbor

Direktor

Izvršni tim