Banjalučka pivara na berzi

Banjalučka pivara a.d., Banja Luka, je otvoreno akcionarsko društvo, čije akcije su uvrštene na službeno berzansko tržište – Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d. Oznaka običnih akcija klase „A“ (prve, druge i treće emisije) je BLPV-R-A, a oznaka prioritetnih, participativno-kumulativnih akcija klase „B“ (četvrte emisije) je BLPV-P-A.

Sve informacije o trgovanju akcijama Banjalučke pivare a.d. i ostale objave na Banjalučkoj berzi možete naći na:

http://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?search=BLPV