Rad i zadovoljstvo

Karijera u Banjalučkoj pivari je nešto drugačije

Banjalučka pivara i njen način rada potvrđuju usmjerenost Pivare ka ljudima i proizvodima. Ljudi predstavljaju našu najveću vrijednost i konkurentsku prednost. Zaposleni koji, zahvaljujući svojim znanjima i vještinama, mogu učiniti kompaniju prepoznatljivom među konkurencijom i uspješnijom na tržištu, imaju ključnu ulogu u našem preduzeću. Samim tim, znanje i sposobnost su najcjenjenija imovina u našem preduzeću.

Banjalučka pivara djeluje na način da se zaposleni unutar Pivare osjećaju „kao kod svoje kuće“, ali isto tako zaposlene istovremeno suočava sa izazovima i podsticajima. Pivara prepoznaje i nagrađuje pojedince koji svoju kreativnost ulažu u posao na inspirativan, efikasan i profesionalan način.

Benefiti rada u Banjalučkoj pivari

Nudimo poslovne izazove, dinamičko radno okruženje i mogućnost za profesionalni te lični rast i razvoj.

Banjalučka pivara svojim zaposlenima nastoji osigurati mogućnost individualnog i timskog ostvarivanja svih potencijala i kompetencija, a menadžment vidi mogućnost ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije upravo pružanjem podrške takvim nastojanjima.

Ljudi na prvom mjestu.

Upravljanje ljudskim resursima je ključno područje za stvaranje naše dugoročne konkurentske prednosti. Sposobnost našeg preduzeća da odgovori na konkurentske uslove na tržištu je rezultat zapošljavanja dovoljnog broja ljudi s odgovarajućim talentima, vještinama i motivacijom. Upravo zato Banjalučka pivara gradi kulturu koja podržava inovativnost, lojalnost, učenje, preduzetnost i želju za pobjedom zaposlenih bez obzira na to da li su oni vođe tima ili njihovi članovi.

Timski rad čini uspjeh našeg preduzeća.

Poštovanje i povjerenje se njeguju na polju međuljudskih odnosa, pa time netoleranciji, zlostavljanju ili diskriminaciji, kao izrazima elementarnog nedostatka poštovanja, u našem preduzeću nema mjesta. Timski rad, zasnovan na iskrenom dijalogu i transparentnosti u radu, se podstiče i podržava u svakom radnom zadatku i okruženju jer čini čvrstu osnovu stalnog napretka.

Od zaposlenih se očekuje privrženost preduzeću i poštivanje vrijednosti organizacijske kulture na svim nivoima. Prilikom zapošljavanja u obzir se uzimaju samo stručno znanje, vještine, iskustvo i poštivanje navedenih postulata, te se porijeklo kandidata, nacionalnost, religija, pol, rasa ili starost ne uzimaju u obzir.

Šta nudimo našim timovima:

 • Službeno vozilo i telefon (za određene pozije – srednji menadžmet i izvršni direktori kao i odjel komercijale).
 • Bonusi i nagrada (za postignute inzvaredne rezultate).
 • Jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina rada u BLP.
 • Obuke, treninzi za usavršavanje na radnom mjestu.
 • Fleksibino radno vrijeme i po potrebi rad od kuće (za određene pozicije).
 • Kolektivno osiguranje od nezgoda 24h.
 • Druženja radnika i rekreacija.
 • Paketići za djecu radnika.
 • Kupovina na rate za radnike i članove porodica (u prodavnicma sportske opreme, knjižarama, prodavnicma obuće).
 • Novčana pomoć.
 • Besplatan topli obrok u restoranu firme.
 • Poklon – pivo za novogodišnje praznike.

OPIS SEKTORA:

 • Sektor prodaje i logistike

  Aktivnosti:

  • organizovanje distributivnih kanala na prodajnim tržištima i upravljanje distribucijom,
  • ugovaranje prodaje proizvoda iz prodajnog asortimana Banjalučke pivare (prodajni I logistički poslovi)
  • osiguravanje odličnih odnosa sa našim kupcima, tako da je „Banjalučka pivara“ dobavljač kojeg preferiraju,
  • planiranje, predlaganje i implementacija godišnjih, kvartalnih i mjesečnih planova/aktivnosti prodaje, kako prema kupcima, tako i prema tržištu,
  • raspodjela zaliha prodajnog materijala, u skladu sa marketinškim smjernicama,
  • postizanje numeričke distribucije (dostupnosti), volumena (količina), uz sprovođenje svih principa prodaje i pozicioniranja proizvoda u prodajnom objektu,
  • osiguranje podataka za praćenje izlaza robe od bitnijih distributera (ostali proizvodi, prodaja konkurencije i slično), te predlaganje i preduzimanje korektivnih mjera s ciljem ostvarenja usvojenih planova i rasta prodaje,
  • kreiranje, predlaganje i implementacija plana prodajnih aktivacija,
  • učešće u izradi modela promocija i njihovih mehanizama, te, u skladu sa dogovorenim smjernicama, njihova implementacija na tržištu,
  • ugovaranje i organizovanje usvojenog modela/koncepta promocija u skladu sa smjernicama marketinga,
  • organizovanje i pružanje prodajno-logističke podrške kod velikih javnih okupljanja na tržištu kroz rad tima za događaje,
  • osiguranje administrativne podrške i kontrole za zakonsko praćenje kretanja komercijalnih osnovnih sredstava na tržištu,
  • analiza prodajnih rezultata po odgovarajućim pokazateljima poslovanja, shodno potrebama društva,
  • izvozno-uvozni poslovi,
  • špedicija,
  • organizacija otpreme gotovih proizvoda i preuzimanja povratne ambalaže,
  • organizacija evidentiranja gotovih proizvoda i fakturisanje prodatih proizvoda u veleprodaji i maloprodaji,
  • daje na usvajanje politiku otpreme i dopreme robe u javnom drumskom saobraćaju, te sprovodi realizaciju usvojene politike u skladu sa zakonskim propisima,
  • evidencija i administrativno-tehnički poslovi vezani za vozni park Društva,

  U okviru Sektora prodaje i logistike organizovan je rad sljedećih radnih jedinica:

  1. Administracija prodaje
  2. Prodajni timovi

  • Tim za događaje
  • Regija Banjaluka-Sjeverozapad on trade
  • Regija Banjaluka-Sjeverozapad off trade
  • Regija Sjever
  • Regija Istočna Bosna
  • Regija Istočna Hercegovina
  • Regija Srajevo i Centralna Bosna

  3. KA segment
  4. Magacinsko poslovanje
  5. Transport i špedicija

 • Proizvodno-tehnički sektor

  U okviru proizvodno-tehničkog sektora se obezbjeđuje vršenje djelatnosti proizvodnje piva, slada, kvasca i drugih poslova, kojima se obezbjeđuje funkcionisanje tehničko-tehnološkog procesa proizvodnje i drugih pogona, obavljaju poslovi kontrole proizvodnih procesa i gotovog proizvoda sa stanovištva mikrobiologije, fizičko-hemijske kontrole i senzorske stabilnosti gotovog proizvoda i samih sirovina, te obezbjeđenja higijensko-zdravstvene ispravnosti gotovog proizvoda, kao i postupanja u slučaju reklamacije gotovog proizvoda, odnosno sirovine u Društvu.

  U okviru proizvodno-tehničkog sektora se organizuju tri službe i jedna radna jedinica:
  1. služba kontrole kvaliteta,
  2. tehnička služba,
  3. služba proizvodnje i ambalažiranja,
  4. energetika,
  5. magacin ulaznih roba

 • Finansijsko-informatički sektor

  U okviru finansijsko-informatičkog sektora se obezbjeđuje:

  • planiranje, obezbjeđenje i racionalno korišćenje finansijskih sredstava,
  • usklađivanje priliva novčanih sredstava s rokovima dospijeća finansijskih obaveza,
  • raspodjela ostvarenog finansijskog rezultata,
  • kontrola upotrebe finansijskih sredstava,
  • računovodstveno planiranje, nadzor, analizairanje I informisanje

  U okviru finasijsko-informatičkog sektora se organizuju sljedeće službe:
  1. služba finansija i računovodstva
  2. služba kontrolinga
  3. IT služba.

 • Sektor za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

  Sektor pravnih poslova i upravljanje ljudskim resursima osigurava vršenje sljedećih aktivnosti:

  • izradu opštih i pojedinačnih akata Društva,
  • obezbjeđivanje zakonitosti poslovanja Društva,
  • prećenje i primjena relevantnih domaćih propisa,
  • obračun i evidencija plata i drugih naknada iz radnih odnosa,
  • evidencija o stanju i kretanju radnika Društva,
  • koordinacija planiranja ljudskih resursa, stručnog usavršavanja zaposlenih,
  • aktivnosti na unapređenju rada,
  • organizacija stručnog usavršavanja zaposlenih,
  • organizovanje i nadgledanje procesa ocjenjivanja radnika i njegovog radnog učinka,
  • organizacija rekreacije i zdravstvene zaštite radnika,
  • zaštita imovine.

  U okviru Sektora za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima se organizuju sljedeće službe:
  1. pravna služba i
  2. služba ljudskih resursa

 • Sektor marketinga

  U sklopu sektora marketinga se obavljaju poslovi razvoja strategije i dugoročnih smjernica po pitanju postojećih brendova i razvoja novih proizvoda. Aktivnosti službe marketinga, među ostalim, uključuju:

  • kreiranje, predlaganje i implementacija brend plana (ATL domen) i kreiranje i prijedlog za BTL domen,
  • izrada marketing standarda
  • razvoj brendova,
  • rad na promovisanju novih proizvoda sa ciljem razvoja novih brendova,
  • aktivnosti vezane za odnose sa javnošću, zakup medija.

  U okviru Sektora za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima se organizuju sljedeće službe:
  1. pravna služba i
  2. služba ljudskih resursa

POŠALJI NAM SVOJU BIOGRAFIJU

Biografiju pripremite u formatu koji vam najbolje odgovara kako biste se što bolje predstavili. Možete se odlučiti za prikaz radnog iskustva sa više ili manje detalja, tačnim vremenskim okvirima, istaknuti svoje jače strane. U kratkom aplikacijskom pismu obavezno naznačite naziv radnog mjesta za koje konkurišete, te navedite svoje afinitete i razloge za prijavu. Isto vrijedi i za otvorenu ponudu.

150

GODINA

Budite slobodni da nas kontaktirate za dodatne informacije.

*Obavezno polje
*Obavezno polje
*Obavezno polje
*Obavezno polje

Da li imaš 18 godina ili više?

DA
NE